De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakt bekend dat er reparatiewetgeving aankomt voor werkgevers die in 2017 eigenrisicodrager voor de WGA hadden willen blijven maar van wie tegen hun wens het eigenrisicodragerschap is beëindigd.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakt bekend dat er reparatiewetgeving aankomt voor werkgevers die in 2017 eigenrisicodrager voor de WGA hadden willen blijven maar van wie tegen hun wens het eigenrisicodragerschap is beëindigd. Het betreft de werkgevers voor wie per 1 januari 2017 geen geldige garantie voor het totale WGA-risico is overgelegd en die daardoor per 1 januari 2017 ongewild de publieke verzekering van het UWV zijn ingestroomd. De reparatie zal worden opgenomen in een nota van wijziging op de Verzamelwet SZW 2018.

De regering acht het gewenst om het voor deze specifieke groep werkgevers éénmalig mogelijk te maken om al eerder dan na drie jaar wederom eigenrisicodrager voor de WGA te worden. Deze regeling geldt alleen voor werkgevers die op 31 december 2016 reeds eigenrisicodrager waren, en van wie aangetoond kan worden dat zij in 2016 tijdig bij hun verzekeraar of bank, danwel hun intermediair hebben aangegeven dat zij per 1 januari 2017 eigenrisicodrager wilden blijven.

[Nieuwsbron]

Rubriek: Premieheffing

Regelgevende instantie: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Informatiesoort: VN Vandaag

  57
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen