Staatssecretaris Snel van Financiën stuurt de Tweede Kamer zijn aanpak belastingontwijking en -ontduiking. Hij baseert de bestrijding op twee pijlers: bescherming van de belastinggrondslag en maatregelen in de sfeer van transparantie en integriteit.

Het in deze brief geschetste beleid borduurt voor een deel voort op internationale, Europese en nationale initiatieven gedurende de vorige kabinetsperiode. Het kabinet werkt deze uit en gaat daarbij op onderdelen verder dan op grond van internationale en Europese afspraken is vereist. De brief is tevens een kabinetsreactie op het verslag van de parlementaire ondervraging fiscale constructies. Nederland blijft inzetten op een internationale aanpak, al wil het kabinet wel de belastinggrondslag nationaal blijven bepalen.

[Nieuwsbron][Nieuwsbron]

Editie: 26 februari

Rubriek: Internationaal belastingrecht

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Informatiesoort: VN Vandaag

  79
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen