Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat de inspecteur er ten onrechte vanuit gaat dat een buffer voor de vaste lasten en lopende balansverplichtingen van slechts één jaar voldoende is.

De heer X is advocaat en doteert jaarlijks aan de fiscale oudedagsreserve (FOR), waarvan de stand eind 2013 € 160.784 is. Aan liquide middelen wordt in de onderneming op dat moment € 388.988 aangehouden. In 2015 stelt de inspecteur bij een boekenonderzoek dat de liquide middelen duurzaam overtollig zijn voor zover zij meer zijn dan € 50.000. Het ondernemingsvermogen is dus fors lager en er is vanaf 2009 ten onrechte toegevoegd aan de FOR. De IB-navordering blijft echter beperkt tot het terugnemen van de FOR-dotatie in 2013 van € 5.887. In geschil is of dat terecht is. Volgens Rechtbank Gelderland maakt de inspecteur niet aannemelijk dat € 50.000 aan liquide middelen in redelijkheid volstaat en dat het meerdere geen functie meer heeft in de onderneming en dus duurzaam overtollig is. In goede justitie wordt bepaald dat van de liquide middelen € 175.000 ondernemingsvermogen kan blijven. De inspecteur gaat in hoger beroep.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de inspecteur er ten onrechte vanuit gaat dat een buffer voor de vaste lasten en lopende balansverplichtingen van slechts één jaar voldoende is. De door X genoemde onzekerheden in de toekomst waarvoor hij vanuit oogpunt van voorzichtigheid liquide middelen wil aanhouden, zijn naar het oordeel van het hof reële onzekerheden. X is namelijk grotendeels afhankelijk van door de overheid gefinancierde rechtsbijstand en een collega met wie hij samen het kantoor runt, heeft gedreigd op te stappen. Bij gebreke van een subsidiair standpunt van de inspecteur overschrijdt X de grenzen der redelijkheid dus niet door de € 388.988 tot zijn ondernemingsvermogen te rekenen. Het beroep van de inspecteur is gegrond. Het incidentele beroep van X is gegrond.

Lees ook het thema Fiscale aspecten vermogensetikettering

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 3.8

Wet inkomstenbelasting 2001 3.68

Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden

Rubriek: Inkomstenbelasting

Editie: 4 oktober

Informatiesoort: VN Vandaag

  383
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen