Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat sprake is van afwezigheid van alle schuld en vernietigt de verzuimboete voor het niet tijdig doen van aangifte IB/PVV 2018.

X verhuist in 2018 naar Italië. Zij ontvangt van de inspecteur per post een uitnodiging tot het doen van aangifte inkomstenbelasting IB/PVV 2018 middels een M-biljet. X tracht vier maal via de website van de belastingdienst digitaal aangifte te doen als buitenlands belastingplichtige. Omdat een aangifte uitblijft, stuurt de inspecteur een herinnering en een aanmaning voor het doen van aangifte. X verzoekt bij de belastingtelefoon om een M-biljet en doet na de uiterste inleverdatum alsnog aangifte. De inspecteur legt bij het opleggen van de aanslag tevens een verzuimboete op. X stelt dat de verzuimboete dient te worden vernietigd nu zij er alles aan heeft gedaan om op tijd de aangifte in te dienen.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat sprake is van afwezigheid van alle schuld en vernietigt de verzuimboete voor het niet tijdig doen van aangifte. X heeft voor de aangiften die online zijn ingediend geen foutmelding ontvangen. Zij heeft naar aanleiding van de aanmaning direct contact opgenomen met de Belastingdienst en alsnog aangifte gedaan met het juiste biljet. De rechtbank is van oordeel dat X alle in de gegeven omstandigheden van haar in redelijkheid te vergen zorg heeft betracht om te bewerkstelligen dat alsnog tijdig aangifte werd gedaan.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 67a

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Instantie: Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Editie: 24 januari

26

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen