De syllabus 15b Wet VPB 1969 (generieke renteaftrekbeperking) is beschikbaar. In het document wordt ingegaan op de toepassing van de earningsstrippingmaatregel en de verwerking daarvan in de aangifte vennootschapsbelasting. Daarnaast geeft het document inzicht in de uitwerking van vragen en casusposities door de Belastingdienst.

De syllabus is opgesteld door de Coördinatiegroep Taxhavens en Concernfinanciering. Het document betreft geen werkinstructie maar een leerdocument voor de medewerkers van de Belastingdienst. De syllabus is bijgewerkt tot 14 oktober 2022.

Wetsartikelen:

Wet op de vennootschapsbelasting 1969 15b

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Vennootschapsbelasting

Regelgevende instantie: Belastingdienst

Editie: 24 januari

Carrousel: Carrousel

81

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen