Hof Arnhem-Leeuwarden bepaalt de leegwaarderatio van de verhuurde woningen op basis van de kale huur en komt verder aan de hand van het Besluit rechtsherstel box 3 tot een vermindering van de box 3-heffing.

Belanghebbende (X) krijgt een aanslag IB/PVV 2018 met een box 3-inkomen van € 26.895. X tekent bezwaar aan. De box 3-heffing leidt volgens X tot een individuele en buitensporige last. In hoger beroep zijn partijen het erover eens dat de aanslag overeenkomstig het Besluit rechtsherstel box 3 (V-N 2022/34.3) verminderd moet worden. Er is evenwel in het kader van toepassing van dat besluit nog een geschil over de box 3-waarde van de verhuurde panden en over welk forfaitair rendement geldt voor de Vve-reserves.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de leegwaarderatio ter zake van de verhuurde panden op de kale huur gebaseerd moet worden en dat de Vve-reserves tegen het forfaitair rendement dat geldt voor spaarsaldi (0,12%) meegenomen moeten worden. Het werkelijk rendement ter zake van die reserves is immers lager dan het door de inspecteur verwerkte forfaitaire rendement van 5,38%. Het box 3-inkomen wordt € 17.650.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001 17a

Wet inkomstenbelasting 2001 5.1

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting

Dossiers: Box 3

Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden

Editie: 24 januari

51

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen