Bewijs van een nog niet verwerkte UBO-registratie, bijvoorbeeld een bevestigingsmail van de Kamer van Koophandel, is tot heraansluiting van het UBO-register voldoende voor conformiteit aan Wwft-verplichtingen, zoals het verplicht raadplegen van het UBO-register bij het aangaan van een nieuwe zakelijke relatie. 

Dat schrijft de Minister van Financiën aan de Tweede Kamer. De minister besluit hiertoe nu de toegang tot het UBO-register is opgeschort omdat het Hof van het Justitie heeft geoordeeld dat publieke toegang tot het UBO-register onrechtmatig is (zie HvJ EU 22 november 2022, gevoegde zaken C-37/20 en C-601/20 (Luxembourg Business Registers), V-N 2022/53.20). Daarnaast wordt de wet aangepast en zal toegang tot het UBO-register voor bevoegde autoriteiten en Wwft-instellingen zo spoedig mogelijk worden hersteld. Wat betreft de toegang tot het UBO-register voor personen en organisaties met een legitiem belang vindt nader onderzoek plaats.

Wetsartikelen:

Handelsregisterwet 2007 21

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Europees belastingrecht, Fiscaal ondernemingsrecht, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 24 januari

22

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen