Rechtbank Overijssel oordeelt dat X zich schuldig heeft gemaakt aan het opzettelijk onjuist doen van IB-aangiften 2008 - 2010. X heeft opzettelijk een constructie opgezet van buitenlandse entiteiten waarbij hij gebruik maakte van buitenlandse bankrekeningen om onder de radar van de Belastingdienst te blijven.

Als (economisch) aandeelhouder en feitelijk bestuurder kan X, bij handel tussen zijn in binnen- en buitenland gevestigde bedrijven, zelf bepalen in welke vennootschap de winst wordt geboekt. Zo verkoopt de buitenlandse vennootschap in 2008 en 2009 goederen met een hoge winstmarge door aan de Nederlandse vennootschap. De winst wordt hierbij in de boekhouding van de buitenlandse vennootschap geboekt en als dividend vanuit de buitenlandse bankrekening op een rekeningnummer in Luxemburg gestort. Vervolgens wordt dit als “gift” overgemaakt op een Belgisch rekeningnummer van X. Op deze wijze ontvangt X het dividend belastingvrij. Door gewijzigde wetgeving past X in 2010 deze structuur aan, via een leningsovereenkomst met zijn buitenlandse vennootschap wordt het dividend als lening aan X uitbetaald, aflossing en rentebetalingen blijven achterwege. X neemt de bedragen altijd contant van zijn Belgisch rekening op. In zijn IB-aangiften wordt deelname aan de buitenlandse constructies, de buitenlandse rekeningnummers en de inkomsten uit aanmerkelijk belang verzwegen. Bij een FIOD-onderzoek komen de financiële constructies en de verhulling van herkomst van gelden aan het licht.

Rechtbank Overijssel oordeelt dat X zich schuldig heeft gemaakt aan het opzettelijk onjuist doen van IB-aangiften 2008 - 2010. X heeft een constructie opgezet van buitenlandse entiteiten en buitenlandse bankrekeningen om onder de radar van de Belastingdienst te blijven. Door de winstuitkering van de buitenlandse vennootschap, via het rekeningnummer in Luxemburg, direct op zijn Belgisch rekeningnummer te storten heeft X de uitgezette route van zijn financieel adviseur niet gevolgd. Daarnaast was de belastingconsulent niet volledig ingelicht over de structuur van de entiteiten. Door deze handelwijze heeft X bewust de kans op een onjuiste IB-aangifte aanvaard. Het benadelingsbedrag wordt alleen op de dividendinkomsten van de buitenlandse vennootschap gesteld. Vanwege de bereidwillige opstelling van X en het feit dat hij niet eerder voor een soortgelijke strafbare feit is veroordeeld wordt hem een taakstraf van 240 uren en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden met een proeftijd van 3 jaren opgelegd.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wetboek van Strafrecht 22

Wetboek van Strafrecht 14

Algemene wet inzake rijksbelastingen 69

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting, Strafrecht

Instantie: Rechtbank Overijssel

Editie: 22 april

7

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen