De Commissie voor de verzoekschriften en de burgerinitiatieven roept de Staatssecretaris van Financiën op alsnog huurtoeslag 2019 aan verzoekster toe te kennen. Het nipt overschrijden van de vrijstelling van box 3 door een uitgestelde betaling van een gereserveerd bedrag voor een grafsteen is dermate uniek dat toepassing van de hardheidsclausule opnieuw moet worden overwogen.

Verzoekster klaagt erover dat door een uitgestelde betaling van de kosten van een grafmonument voor haar in 2018 overleden echtgenoot de grens van het heffingsvrij vermogen nipt is overschreden. Hierdoor moet zij huurtoeslag over 2019 terugbetalen. Door overmacht kon de grafsteen niet, zoals toegezegd, voor 1 januari 2019 worden geplaatst en daardoor niet worden betaald. In de aangifte is deze betalingsverplichting doelbewust niet bij “Schulden” vermeld. In feite is de toepassing van de schuldendrempel volgens verzoekster de oorzaak dat zij boven de vermogensgrens kwam. Volgens de staatssecretaris is de hardheidsclausule niet van toepassing. De wet staat toepassing van de hardheidsclausule uitsluitend toe in zeer uitzonderlijke gevallen. In deze situatie is de hardheidsclausule niet van toepassing omdat er geen sprake is van een gevolg dat de wetgever had kunnen voorkomen als hij dat bij het maken van de wet had voorzien. De wetgever heeft voor een schuldendrempel gekozen vanuit onder andere doelmatigheidsoverwegingen.

De Commissie voor de verzoekschriften en de burgerinitiatieven is van oordeel dat een oplossing op maat hier passend zou zijn geweest. Het nipt overschrijden van de vrijstellingsgrens in deze situatie is dermate uniek dat toepassing van de hardheidsclausule naar het oordeel van de commissie opnieuw moet worden overwogen.

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 5.3

Wet inkomstenbelasting 2001 5.5

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting, Toeslagen en zorgverzekeringswet, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Regelgevende instantie: Staten-Generaal

Editie: 22 april

21

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen