A-G Langemeijer is van mening dat Baker Tilly de internationale herstructurering organiseerde en begeleidde en dat de klant haar dus mocht beschouwen als de aanspreekbare eindverantwoordelijke opdrachtnemer voor het hele traject.

Baker Tilly Netherlands nv is een belastingadvies- en accountantskantoor dat civielrechtelijk aansprakelijk is gesteld voor een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht tot advisering bij een internationale concernstructuurwijziging. De adviseur zou niet hebben gewaarschuwd voor het risico dat in Duitsland in verband met de aandelenoverdracht overdrachtsbelasting (Grunderwerbsteuer) werd geheven ter zake van het Duitse vastgoed. Volgens Hof Arnhem-Leeuwarden was de adviseur in dit opzicht verantwoordelijk. Baker Tilly gaat in cassatie. De omvang van de schade is nog niet aan de orde. Hierover kan later worden beslist in de door het hof bevolen schadestaatprocedure.

Advocaat-Generaal Langemeijer is van mening dat Baker Tilly de herstructurering organiseerde en begeleidde en dat de klant haar dus mocht beschouwen als de aanspreekbare eindverantwoordelijke opdrachtnemer voor het hele traject. Baker Tilly heeft zich feitelijk ingelaten met de Duitse fiscale aspecten van de herstructurering, waaronder het mogelijke verdampen van verliezen. Het was Baker Tilly die hiertoe contact zocht met een Duitse deskundige. Na diens advies constateerde Baker Tilly dat de door hen voorgestelde route intact kon blijven. Ook voor het het overige concludeert de A-G tot ongegrondverklaring van het beroep van BakerTilly.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Burgerlijk Wetboek Boek 6 101

Burgerlijk Wetboek Boek 6 89

Burgerlijk Wetboek Boek 3 37

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Civiel recht algemeen

Instantie: Hoge Raad (Advocaat-Generaal)

Editie: 22 april

Carrousel: Carrousel

14

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen