De Tweede Kamer heeft een voortgangsbrief ontvangen over het verbetertraject voor de kinderopvangtoeslag. Met het verbetertraject wordt beoogd om ouders meer zekerheid te laten ervaren door een verbeterde dienstverlening en maatwerk voor specifieke groepen.

Door de verplichte maandelijkse gegevenslevering vanaf 1 januari 2022 door alle kindercentra en gastouderbureaus beschikt Toeslagen over actuele gegevens over de opvangsituatie. Indien deze gegevens substantieel afwijken van de gegevens van de ouders volgt vroegsignalering. De laatste 10% van alle kinderopvangorganisaties moet nog worden aangesloten op de maandelijkse gegevenslevering. Zij worden hiervoor proactief benaderd. Ook de ontvangen gegevens van UWV en DUO over de doelgroepenstatus worden in de vroegsignalering betrokken.

Over het jaar 2021 ontvingen bijna 35.000 ouders een attentiebrief of een bericht in de app dat de gegevens mogelijk niet actueel waren. Na de ontvangst van de attentie hebben ruim 12.000 ouders de toeslag naar beneden aangepast. Een groot deel van de ouders heeft de toeslag niet aangepast. De in 2021 gestarte pilot voor een telefonische benadering van deze ouders wordt in 2022 voortgezet.

De evaluatie van de convenantstructuur vindt op dit moment plaats. Met een convenant tussen Toeslagen en de kinderopvangorganisatie kunnen ouders de kinderopvangtoeslag direct laten uitkeren aan de kinderopvangorganisatie. De resultaten van de evaluatie worden eind 2022 verwacht.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Toeslagen en zorgverzekeringswet

Regelgevende instantie: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Editie: 22 april

5

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen