Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat de inspecteur van een beleidsregel moet afwijken als de financiële belangen van X zwaarder wegen dan de met de beleidsregel te dienen doelen. De terugwerkende kracht wordt daarom vastgesteld op vijf jaar.

X is gehandicapt en is hiertoe vanaf november 2004 houder van een Mercedes Benz bestelauto. Op 1 juli 2005 vervalt dat grijze kenteken en sindsdien betaalt X per automatische incasso het normale tarief. Niet in geschil is dat de auto vanaf 1 juli 2005 voldoet aan de materiële eisen voor toepassing van het verlaagde MRB-tarief voor gehandicapten. X verzoekt pas in maart 2019 om toepassing van dat tarief. In geschil is of de inspecteur de terugwerkende kracht terecht heeft beperkt tot 19 februari 2019.

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat de inspecteur van een beleidsregel moet afwijken als de financiële belangen van X zwaarder wegen dan de met de beleidsregel te dienen doelen (art. 4:84 Awb). De zuiver administratieve belangen van doelmatigheid en uitvoerbaarheid wegen niet op tegen de belangen van X. X kan er in redelijkheid echter niet vanuit gaan dat de fout alsnog per 1 juli 2005 wordt hersteld. Het recht op ambtshalve vermindering vervalt door verloop van vijf jaar na het einde van het belastingjaar waarin de belastingschuld is ontstaan, zodat de ingangsdatum wordt vastgesteld op 1 januari 2014. Het beroep van X is gegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Uitvoeringsbesluit motorrijtuigenbelasting 1994 5a

Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 23a

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Belastingheffing van motorrijtuigen, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Instantie: Rechtbank Noord-Holland

Editie: 22 april

13

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen