Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat vereniging X niet aannemelijk maakt dat zij kwalificeert als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). X geeft onvoldoende inzicht in haar activiteiten om te beoordelen of zij voldoet aan de kwalitatieve toets.

Vereniging X heeft als doel het behartigen van de belangen van ouderen in het algemeen en die van haar leden in het bijzonder. Zij tracht dit doel te bereiken door onder andere het verlenen van diensten aan en de individuele belangenbehartiging van de leden, het vertegenwoordigen van de belangen van ouderen bij overheden en andere instanties, en het organiseren van sociaal-culturele, sportieve, educatieve en informatieve activiteiten. De inspecteur geeft aan X een afwijzende beschikking ANBI af. In geschil is of X kwalificeert als een ANBI.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat X niet aannemelijk maakt dat zij kwalificeert als een ANBI. X geeft onvoldoende inzicht in de verschillende activiteiten en werkzaamheden die zij gedurende het jaar verricht en ten behoeve van wie deze activiteiten worden georganiseerd. Hierdoor kan niet worden beoordeeld of X aan de kwantitatieve toets voldoet. Het beroep op het gelijkheidsbeginsel slaagt evenmin, aangezien X onvoldoende onderbouwt dat de door haar genoemde instellingen met een ANBI-status in gelijke omstandigheden verkeren. Het beroep is ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 1a

Instantie: Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Editie: 13 december

Informatiesoort: VN Vandaag

261

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen