Estland, Letland, Litouwen, Malta en Slowakije stellen de toepassing van de inkomeninclusieregel (IIR) en onderbelastewinstregel (UTPR) uit op grond van het feit dat niet meer dan twaalf uiteindelijke moederentiteiten van groepen die onder het toepassingsgebied van deze richtlijn vallen, op hun grondgebied zijn gevestigd.

Volgens de Pijler 2-richtlijn kan de toepassing van de IIR en de UTPR worden uitgesteld door lidstaten “waar niet meer dan twaalf uiteindelijke moederentiteiten van onder de toepassing van deze richtlijn vallende groepen gevestigd zijn” voor zes opeenvolgende verslagjaren vanaf 31 december 2023. De lidstaten die hiervoor kiezen, moeten de Commissie uiterlijk op 31 december 2023 van deze keuze in kennis stellen. Op 12 december 2023 hebben vijf lidstaten aangegeven dat zij hebben gekozen voor uitstel van toepassing van de IIR en UTPR.

Rubriek: Europees belastingrecht, Internationaal belastingrecht

Regelgevende instantie: Europese Unie

Editie: 13 december

Informatiesoort: VN Vandaag

533

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen