Staatssecretaris Van Rij van Financiën antwoordt op Kamervragen van het lid Eerdmans (JA21) dat drie stichtingen met de naam Stichting Vrienden van XR (Extinction Rebellion) over de ANBI-status beschikken.

De staatssecretaris kan op grond van de geheimhoudingsplicht geen informatie verstrekken over individuele instellingen.

In het algemeen merkt de staatssecretaris op dat indien de instelling, een bestuurder, feitelijk leidinggevende of gezichtsbepalend persoon zich in relatie tot de ANBI schuldig heeft gemaakt aan een in de ANBI-regeling genoemd misdrijf, zoals haatzaaiing of het aanzetten tot geweld, de inspecteur, onder bepaalde voorwaarden, de ANBI-status niet verleent of intrekt (integriteitstoets). De Belastingdienst verkrijgt deze informatie niet automatisch, maar is daarvoor afhankelijk van externe partijen zoals het Openbaar Ministerie of de FIOD.

Met ingang van 2021 is de integriteitstoets binnen de ANBI-regeling uitgebreid en kan de inspecteur bij gerede twijfel over de integriteit van de instelling of hierboven genoemde personen verzoeken om een verklaring omtrent het gedrag (VOG). Indien de VOG niet binnen een termijn van zestien weken wordt verstrekt, bepaalt de ANBI-regeling dat de ANBI-status wordt ingetrokken of niet wordt verleend.

Verdenkingen, niet-vervolgbare activiteiten of handelingen die simpelweg niet aansluiten bij eenieders overtuiging van wat behoort tot het ‘algemeen nut’ zijn geen redenen om een instelling de ANBI-status te ontnemen.

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 67

[Nieuwsbron]

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 13 december

Informatiesoort: VN Vandaag

828

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen