Staatssecretaris Van Rij van Financiën heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de verkenning van de aanvullende maatregelen ter verbetering van het WOZ-proces.

Naast de maatregelen uit het wetsvoorstel ‘Wet herwaardering proceskostenvergoedingen WOZ en bpm' zijn vier aanvullende maatregelen verkend. Naar aanleiding van de verkenning wordt de maatregel ‘het niet uitkeren van een proceskostenvergoeding ingeval de WOZ-waarde slechts licht wordt bijgesteld naar aanleiding van een procedure’ vanwege juridische en maatschappelijke aandachtspunten niet verder uitgewerkt. De maatregelen, het instellen van een separate taxatiekamer voor WOZ-zaken bij de rechterlijke macht, de modernisering van het taxatieverslag en een wettelijk verplicht informeel watraject met ‘voormelding’ worden wel verder uitgewerkt. Bij voormelding neemt de gemeente, voordat de WOZ-waarde wordt vastgesteld, contact op met de belanghebbende over de gegevens die gebruikt worden voor de vaststelling van de WOZ. Hiermee kunnen eventuele fouten bij de vaststelling van de WOZ-waarde op een eenvoudige en laagdrempelige wijze gecorrigeerd worden. Uiterlijk voor het zomerreces 2024 wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van de uitwerking van de overgebleven aanvullende maatregelen.

Wetsartikelen:

Wet waardering onroerende zaken 20

[Nieuwsbron]

Rubriek: Waardering onroerende zaken

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 13 december

Informatiesoort: VN Vandaag

220

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen