Hof Den Haag oordeelt dat de invorderingsambtenaar de verzending van de aanmaning aannemelijk heeft gemaakt en dat X het vermoeden van ontvangst niet heeft weerlegd. Dwangbevelkosten zijn terecht in rekening gebracht. De heffingsambtenaar schendt de hoorplicht niet en doet tijdig uitspraak op bezwaar.

X is het niet eens met een bedrag van € 44 aan aanmaningskosten die in rekening zijn gebracht vanwege het niet betalen van een naheffingsaanslag parkeerbelasting. X komt in bezwaar en beroep. De rechtbank oordeelt dat de naheffingsaanslag op de juiste wijze bekend is gemaakt en dat verweerder mocht afzien van horen. In hoger beroep is in geschil of dwangbevelkosten terecht in rekening zijn gebracht en de hoorplicht is geschonden. Ook vindt X dat hij recht heeft op een dwangsom.

Hof Den Haag oordeelt dat de invorderingsambtenaar de verzending van de aanmaning aannemelijk heeft gemaakt en dat X het vermoeden van ontvangst niet heeft weerlegd. De omstandigheid dat de aanmaning onderdeel uitmaakte van een batch van 4229 poststukken en de algemene opmerking van X dat dat nogal een lading brieven is waar van alles mis mee kan gaan leiden niet tot het oordeel dat de ontvangst van de aanmaning redelijkerwijs moet worden betwijfeld. De dwangbevelskosten zijn terecht in rekening gebracht. Het hof verwerpt het standpunt van X over schending van de hoorplicht. Zelfs als de hoorplicht is geschonden, heeft X hierdoor geen nadeel ondervonden. Het hof wijst op de inflexibele houding van de gemachtigde van X bij het plannen van de hoorzitting. Ook waren partijen het eens over de relevante feiten tijdens het bezwaarproces. X heeft geen recht op een dwangsom omdat tijdig uitspraak op bezwaar is gedaan.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Kostenwet invordering rijksbelastingen 2

Algemene wet bestuursrecht 3:41

Algemene wet bestuursrecht 7:3

Algemene wet bestuursrecht 7:2

Algemene wet bestuursrecht 4:17

Instantie: Hof Den Haag

Rubriek: Invordering, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Editie: 13 december

Informatiesoort: VN Vandaag

156

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen