Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat het beroep van X bv kennelijk niet-ontvankelijk is.

Aan X bv zijn naheffingsaanslagen loonheffingen opgelegd. In december 2019 wordt beslist op haar bezwaar. Het tweede en ongemotiveerde bezwaarschrift dat vervolgens wordt ingediend, stuurt de inspecteur als beroepschrift door naar de rechtbank.

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat het beroep kennelijk niet-ontvankelijk is. Ondanks diverse gehonoreerde uitstelverzoeken is het beroep nog steeds niet gemotiveerd en is geen uittreksel uit het handelsregister en een kopie van de statuten overgelegd. Voorts is het beroepschrift niet voorzien van de naam van de ondertekenaar, en is geen reden voor de verzuimen gegeven.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet bestuursrecht 6:7

Instantie: Rechtbank Noord-Holland

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Editie: 3 augustus

Informatiesoort: VN Vandaag

  380
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen