Rechtbank Noord-Holland beslist dat de heffingsambtenaar bij het vaststellen van de WOZ-waarde voldoende rekening heeft gehouden met het waardedrukkende effect van de zich boven de woning bevindende hoogspanningskabels.

De erven X maken bezwaar tegen de WOZ-waarde van hun woning voor het belastingjaar 2019. Deze waarde is bij beschikking vastgesteld op € 313.000. Het bezwaar wordt op 30 augustus 2019 ongegrond verklaard. Op 13 november 2019 meldt de heffingsambtenaar de erven X dat de WOZ-waarde van de woning voor het belastingjaar 2019 wordt verlaagd naar € 303.000. De erven X komen in beroep. Zij bepleiten een WOZ-waarde tussen de € 270.000 en € 280.000. Dit vanwege het volgens hen waardedrukkende effect van de zich boven de woning bevindende hoogspanningskabels. Die kabels bevinden zich niet boven de vergelijkingsobjecten.

Rechtbank Noord-Holland verklaart het beroep gegrond omdat de heffingsambtenaar de WOZ-waarde al heeft verlaagd naar € 303.000. De rechtbank ziet geen reden voor een verdere verlaging. De heffingsambtenaar heeft aannemelijk gemaakt dat met de verschillen tussen de woning van de erven X en de vergelijkingsobjecten in het kader van de waardevaststelling in voldoende mate rekening is gehouden. Er is onder andere vanwege de matige ligging onder de hoogspanningskabels op de grondprijs van de woning ten opzichte van de vergelijkingsobjecten een correctie toegepast van 20%. Dit percentage is volgens de rechtbank niet te laag. De WOZ-waarde wordt vastgesteld op € 303.000.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet waardering onroerende zaken 22

Wet waardering onroerende zaken 17

Instantie: Rechtbank Noord-Holland

Rubriek: Waardering onroerende zaken

Editie: 3 augustus

Informatiesoort: VN Vandaag

  215
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen