Na bezwaar tegen de afwijzing van een Woo-verzoek om openbaarmaking van informatie over de gang van zaken rondom de afwijzing van het eerder ingediende Wob-verzoek zijn alsnog meerdere documenten verstrekt. Het oorspronkelijke Wob-verzoek van de UvA ging om openbaarmaking van documenten over onder andere de afschaffing van de dividendbelasting.

Het oorspronkelijke Wob-verzoek dateert van 16 november 2017. Tegen de afwijzing van het verzoek is geprocedeerd tot aan de Raad van State. Deze heeft geoordeeld dat de rechtbank terecht heeft bepaald dat de minister openbaarmaking van de documenten in het geheel mocht weigeren. Hierna is op 16 augustus 2022 een Woo-verzoek ingediend om documenten over de behandeling van het eerdere Wob-verzoek.

Het tweede verzoek is ook afgewezen. Hiertegen is bezwaar gemaakt. Om aan te tonen dat het bestreden besluit inhoudelijk gemotiveerd en volledig is, is een aantal documenten verstrekt. Deze documenten komen uit de e-mailboxen van de medewerkers van het departement die belast zijn geweest met de afhandeling van het verzoek van 16 augustus 2022. Eén bezwaargrond is gegrond. Daarom is gezocht in emailboxen van de twee medewerkers die het verzoek uit 2017 hebben behandeld. De verstrekte documenten betreffen interne emails over de verzoeken, de te verstrekken documenten en het lakken daarvan.

Wetsartikelen:

Wet op de dividendbelasting 1965 1

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Dividendbelasting

Editie: 15 september

Informatiesoort: VN Vandaag

288

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen