De Europese Commissie heeft de EU-richtlijnvoorstellen BEFIT (Business in Europe: Framework for Income Taxation) en Transfer Pricing gepubliceerd. Het BEFIT-voorstel heeft als doel geharmoniseerde regels in te voeren in de EU aan de hand waarvan bedrijven hun belastbare grondslag kunnen berekenen.

De Europese Commissie heeft de EU-richtlijnvoorstellen BEFIT (Business in Europe: Framework for Income Taxation) en Transfer Pricing gepubliceerd. Het BEFIT-voorstel heeft als doel geharmoniseerde regels in te voeren in de EU aan de hand waarvan bedrijven hun belastbare grondslag kunnen berekenen.

De BEFIT-regels worden verplicht voor groepen die actief zijn in de EU met een jaarlijkse gecombineerde omzet van ten minste € 750 miljoen en waarbij de uiteindelijke moedermaatschappij direct of indirect ten minste 75% bezit van de eigendomsrechten of van de rechten op de winst. Voor groepen met een hoofdzetel in derde landen gelden aanvullende regels. Kleinere groepen kunnen optioneel deelnemen. 

Het Transfer Pricing-voorstel neemt het zakelijkheidsbeginsel en de belangrijkste verrekenprijsregels op in EU-wetgeving, verduidelijkt de rol en de status van de OESO-richtlijnen voor verrekenprijzen en creëert de mogelijkheid om gemeenschappelijke bindende regels vast te stellen voor specifieke aspecten van de regels binnen de EU.

Het streven is dat het BEFIT-voorstel op 1 juli 2028 in werking treedt en het Transfer Pricing-voorstel op 1 januari 2026.

[Nieuwsbron]

Rubriek: Europees belastingrecht

Editie: 15 september

Informatiesoort: VN Vandaag

666

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen