Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat in het midden kan blijven of de auto meer schade had. De tenaamstelling heeft namelijk plaatsgevonden op 27 augustus 2018 en de schade was meer dan één maand daarvóór al hersteld. De BPM-naheffing blijft in stand. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie zonder nadere motivering ongegrond (art. 81 lid 1 Wet RO).

X bv doet BPM-aangifte voor een Ford Transit Kombi 310 2.0 TDCI met schade en voldoet € 6187 BPM. Na controle door Domeinen stelt de inspecteur dat de waardevermindering slechts € 940 is, zijnde 78% van de bruto-schade. In geschil is de naheffingsaanslag BPM die Rechtbank Gelderland inmiddels heeft verminderd tot € 2889 wegens het tussentijdse lagere BPM-tarief van 2016 en het ontbreken van Nederlandstalige handleiding en onderhoudsboekjes. X bv stelt dat een hogere waardevermindering wegens schade in aanmerking moet worden genomen.

Hof Arnhem-Leeuwarden (V-N 2022/35.1.3) oordeelt dat in het midden kan blijven of de auto meer schade had. De tenaamstelling heeft namelijk plaatsgevonden op 27 augustus 2018 en de schade was meer dan één maand daarvóór al hersteld. Volgens art. 8 lid 4 Uitv.reg. BPM 1992 mag het taxatierapport van X bv bij de tenaamstelling niet ouder zijn dan één maand. Hieruit volgt dat ook de eventuele schade op dat moment nog aanwezig moet zijn. Er is ook geen aanleiding om andere waardeverminderingen toe te passen. X bv stelt vergeefs dat de auto een ex-rental is en een schadeverleden heeft. Het beroep van X bv is ongegrond. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie zonder nadere motivering ongegrond (art. 81 lid 1 Wet RO).

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Uitvoeringsregeling belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 8

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 10

Instantie: Hoge Raad

Rubriek: Belastingheffing van motorrijtuigen

Editie: 15 september

Informatiesoort: VN Vandaag

72

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen