Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat de naheffingsaanslag niet te hoog is. Er zijn namelijk wezenlijke verschillen tussen gebruikte bestelauto’s en gebruikte kampeerauto’s voor wat betreft de eigenschappen en de behoeften, waarin deze auto’s voorzien. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie zonder nadere motivering ongegrond (art. 81 lid 1 Wet RO).

X doet BPM-aangifte voor een gebruikte kampeerauto FIAT Ducato 35 2.3 MJ L3H2 en voldoet € 4673 BPM. Volgens de inspecteur mag de afschrijving niet worden bepaald aan de hand van de afschrijving van een vergelijkbare gesloten bestelauto. In geschil is de naheffingsaanslag BPM van € 1672. Rechtbank Noord-Nederland stelt de inspecteur in het gelijk. Wegens het overschrijden van de redelijke termijn krijgt X wel een immateriële schadevergoeding van € 1000. X gaat in hoger beroep.

Hof Arnhem-Leeuwarden (V-N 2022/15.1.2) oordeelt dat de naheffingsaanslag niet te hoog is (zie HR 12 mei 2017, 15/03459, V-N 2017/26.15). Er zijn namelijk wezenlijke verschillen tussen gebruikte bestelauto’s en gebruikte kampeerauto’s voor wat betreft de eigenschappen en de behoeften, waarin deze auto’s voorzien. Zo is het verschil in intensiteit van het gebruik terug te voeren op het al dan niet aangebracht zijn van recreatieve voorzieningen. Het hoger beroep is ook voor het overige ongegrond. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie zonder nadere motivering ongegrond (art. 81 lid 1 Wet RO).

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 10

Instantie: Hoge Raad

Rubriek: Belastingheffing van motorrijtuigen

Editie: 15 september

Informatiesoort: VN Vandaag

112

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen