Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat de door X gekozen werkwijze rond BTW-aangiften voor risico van X dient te blijven. Er is daarom geen sprake van afwezigheid van alle schuld. De rechtbank oordeelt in lijn met vaste jurisprudentie van de Hoge Raad dat de betaalverzuimboete en aangifteverzuimboete naast elkaar kunnen bestaan.

X bv richt haar werkproces zo in dat pas aangifte BTW wordt gedaan na de attenderingsmail van de Belastingdienst dat het weer tijd wordt voor aangifte. Normaal gaat dat goed, maar in casu ontvangt X geen attenderingsmail waardoor X geen aangifte BTW indient. De inspecteur legt een naheffingsaanslag op naar een geschat bedrag met een betaalverzuimboete en aangifteverzuimboete. De inspecteur vermindert ambtshalve de naheffingsaanslag en de betaalverzuimboete op basis van een alsnog ingediende aangifte. Op basis van digitaal ingediend bezwaar volgt een verdere vermindering. De aangifteverzuimboete blijft in stand.

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat de door X gekozen werkwijze voor risico van X dient te blijven. Er is daarom geen sprake van afwezigheid van alle schuld. De rechtbank oordeelt in lijn met vaste jurisprudentie van de Hoge Raad dat de betaalverzuimboete en aangifteverzuimboete naast elkaar kunnen bestaan. Het betreft beboeting van twee verschillende gedragingen, ook al hangen die gedragingen met elkaar samen. Het ne-bis-in-idem beginsel is niet geschonden. Beroep gegrond wegens verdere vermindering van de aanslag.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 67c

Algemene wet inzake rijksbelastingen 67b

Instantie: Rechtbank Noord-Holland

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Editie: 15 september

Informatiesoort: VN Vandaag

397

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen