Rechtbank Zeeland-West-Brabant onderzoekt of de inspecteur een gewichtige reden heeft om een deel van de inhoud van enkele zaakstukken, waaronder een originele hofuitspraak, buiten het beroepsdossier te houden (geheimhouding wegens gewichtige reden). De rechtbank oordeelt dat dat het geval is, behoudens de geheimhouding van al op rechtspraak.nl gepubliceerde informatie.

De inspecteur vraagt aan de geheimhoudingskamer van de rechtbank om onderdelen van enkele stukken geheel buiten het beroepsdossier te houden.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant onderzoekt of de inspecteur een gewichtige reden heeft om een deel van de inhoud van enkele zaakstukken buiten het beroepsdossier te houden. De rechtbank oordeelt dat privacy-bescherming een gewichtige reden is om (rechts)persoonsgegevens te lakken. De rechtbank oordeelt dat de openbaarmaking van financiële gegevens van een derde ook in strijd komt met de privacy. De rechtbank overweegt daarbij dat niet duidelijk is waarom die gegevens van belang zijn voor een oordeel in de hoofdzaak. Geheimhouding van onderdelen van een hofuitspraak wijst de rechtbank af, voor zover deze zichtbaar zijn op rechtspraak.nl. Een beroep op de geheimhoudingsplicht van de inspecteur faalt omdat die niet geldt voor zaakstukken.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet bestuursrecht 8:29

Algemene wet bestuursrecht 8:42

Instantie: Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Editie: 15 september

Informatiesoort: VN Vandaag

324

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen