De Tweede Kamer heeft op 20 juni 2023 het wetsvoorstel Wet aanvullende regelingen hersteloperatie toeslagen met drie amendementen aangenomen. Amendement Leijten (V-N 2023/30.23.21) stuit op praktische (uitvoerings)problemen. Het kabinet bereidt een aanvullende wetswijziging voor.

De staatssecretaris De Vries van Financiën geeft aan hoe het kabinet uitvoering wil geven aan dit amendement. Het kabinet heeft overwogen om nabestaanden recht te geven op een vergoeding van de aanvullende schade van de overledene. Vanwege grote praktische (uitvoerings)problemen heeft het kabinet hiervan afgezien.

Nabestaanden krijgen door de nieuwe regeling recht op € 30.000. Ook krijgen zij een integrale beoordeling van hun dossier en brede ondersteuning door de gemeente. Ook komen zij in aanmerking voor kwijtschelding en het overnemen van schulden en betalingsachterstanden. Met het amendement Leijten is een regeling in het wetsvoorstel opgenomen die een ander proces voor nabestaanden mogelijk maakt. Het amendement introduceert een inhoudelijke uitbreiding van de regeling voor nabestaanden en voegt enkele procedures samen.

Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen neemt tijdens een persoonlijk gesprek, of binnen een redelijke termijn een besluit over de compensatie, schuldenregelingen en werkelijke aanvullende schade. Uitvoering van de gehele regeling in het eerste kwartaal van 2024 is niet realistisch.

Op grond van het amendement Leijten is een gefaseerde inwerkingtreding niet mogelijk. Het kabinet bereidt daarom een aanvullende wetswijziging die waarschijnlijk wordt opgenomen in het pakket Belastingplan 2024.

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Toeslagen en zorgverzekeringswet

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 13 juli

40

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen