De Wet implementatie richtlijn grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen is gepubliceerd in het Staatsblad. De wet treedt in werking met ingang van 1 september 2023 (Stb. 2023, 254).

De wet wijzigt Boek 2 BW en de Wet op het notarisambt. In Vakstudie Nieuws is aandacht besteed aan het wetsvoorstel (36267) in V-N 2023/10.28.

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Civiel recht algemeen

Regelgevende instantie: Ministerie van Justitie en Veiligheid

Editie: 13 juli

29

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen