Staatssecretaris De Vries van Financiën – Toeslagen & Douane beantwoordt Kamervragen over wijzigingen van de Wet aanvullende maatregelen hersteloperatie toeslagen. De Eerste Kamerleden zijn kritisch over de planning, mogelijke rechtsongelijk van regelingen en inzet van marktpartijen.

De staatssecretaris geeft aan dat de uitvoering van de nieuwe regelingen niet ten koste gaat van de lopende regelingen. Voor het primaire proces van de aanvullende regelingen is nu voldoende personeel geworven en voor het bezwaarproces wordt de werving opgeschaald.

Omwille van de uitvoerbaarheid en snelheid is gekozen voor een forfaitaire compensatie van ex-partners van € 10.000 en een ruimhartige schuldenregeling. Mogelijk ontvangen ex-partners hierdoor meer dan partners die nog bij elkaar zijn. Het is van belang bij een vergelijking van verschillende groepen niet alleen te kijken naar de forfaitaire bedragen maar ook naar de compensatie van aanvullende schade.

Uitvoering binnen de overheid heeft in veel gevallen de voorkeur. Om voldoende capaciteit te hebben voor de voorstellen is de inzet van externe partijen nodig. Het kabinet verwacht dat uitbesteding niet tot hoge kosten leidt, dat de juiste aanbestedingskaders zijn gewaarborgd en dat de privacy niet in het geding is.

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Toeslagen en zorgverzekeringswet

Regelgevende instantie: Staten-Generaal

Editie: 13 juli

22

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen