De Staatssecretaris van Financiën keurt goed dat de levering van een radiofarmaceuticum waarvoor op grond van artikel 40, derde lid, onderdeel i, van de Geneesmiddelenwet geen handelsvergunning is vereist kan delen in de toepassing van het verlaagde btw-tarief.

Deze goedkeuring werkt terug tot 1 januari 2019. Indien de leverancier een verzoek doet op een teruggaaf van de btw op grond van deze goedkeuring, moet de aan de afnemer uitgereikte factuur worden gecorrigeerd.

De tabelpost in de wet is destijds niet aangepast aan deze wijziging van de Geneesmiddelenwet met ingang van 1 januari 2019, waardoor het verlaagde btw-tarief niet van toepassing is op de levering van een radiofarmaceuticum als bedoeld in artikel 7 van Richtlijn (EU) 2001/83. Om dit te herstellen bestaat het plan om post a 6 in Tabel I bij de Wet OB per 1 januari 2025 aan te passen. Met de wijziging van het besluit Omzetbelasting. Toelichting Tabel I van 31 maart 2022, nr. 2022-6334, V-N 2022/26.11, met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2019, keurt de staatssecretaris goed dat deze geneesmiddelen met toepassing van het verlaagde btw-tarief kunnen worden geleverd.

Wetsartikelen:

Wet op de omzetbelasting 1968 Tab I-A

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Omzetbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 13 juli

62

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen