Bij de totstandkoming van de Wet aanvullende fiscale koopkrachtmaatregelen 2022 heeft het kabinet gekeken naar maatregelen die op korte termijn uitvoerbaar zijn en direct verlichting kunnen bieden op een plek waar een forse lastenstijging plaatsvindt: aan de pomp en op de energierekening. In augustus 2022 beziet het kabinet of, en zo ja welke, aanvullende koopkrachtmaatregelen voor 2023 nodig, wenselijk en mogelijk zijn. Dit staat in de antwoorden op vragen van leden van de Eerste Kamer over deze wet.

De Eerste Kamer heeft deze wet op 28 juni 2022 als hamerstuk afgedaan.

Het kabinet werkt een kader uit waarin uiteen wordt gezet onder welke voorwaarden het aanvaardbaar wordt geacht om beleidsbesluiten in te zetten. Het kabinet deelt de conclusie van de fractie van de ChristenUnie en de Afdeling Advisering van de Raad van State bij het Belastingplan van 2022 dat meer terughoudendheid geboden is bij het gebruik van goedkeurende beleidsbesluiten die vooruitlopen op codificatie. Het kabinet streeft ernaar om het kader zo spoedig mogelijk, vóór de behandeling van het Belastingplan 2023, aan zowel de Tweede Kamer als de Eerste Kamer aan te bieden.

Lees ook het thema: Wetsvoorstel Wet aanvullende fiscale koopkrachtmaatregelen 2022 (36088).

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Belastingrecht algemeen

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 12 juli

10

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen