Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat de inspecteur terecht een informatiebeschikking heeft vastgesteld. Er is geen sprake van een 'fishing expedition'.

Belanghebbende, X, houdt de aandelen in A bv en verhuurt een bedrijfspand aan A bv. Vanaf 1 april 2012 verhuurt X het pand aan B bv. Naar aanleiding van de IB-aangiften 2015 en 2016 stelt de inspecteur vragen aan X. Omdat X niet inhoudelijk reageert op de gestelde vragen, stelt de inspecteur een informatiebeschikking vast. X is echter van mening dat de inspecteur zich bij het nemen van de informatiebeschikking in redelijkheid niet op het standpunt heeft kunnen stellen dat de gevraagde informatie en bescheiden van belang kunnen zijn voor de belastingheffing van X. Verder is er volgens X sprake van een fishing expedition.

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat de inspecteur terecht een informatiebeschikking heeft vastgesteld. De ingediende aangiften vertonen namelijk aanzienlijke vermogensmutaties. Zo heeft X een schuld aan A bv, die volgens de tbs-balans ultimo 2015 € 75.328 beliep, maar in 2016 is verminderd tot nihil. Verder is de vordering in rekening-courant afgenomen met respectievelijk € 107.889 (2015) en € 20.449 (2016). Ook zijn de bank- en spaartegoeden van X in 2016 ten opzichte van 2015 met een bedrag van € 695.319 toegenomen. De Inspecteur kan zonder inzicht in de geldstromen tussen X en A bv en het verloop van de diverse rekeningen de fiscale gevolgen niet beoordelen. De gevraagde informatie en bescheiden kunnen dus van belang zijn voor de beoordeling van de vraag op welke wijze en voor welk bedrag deze vermogensmutaties in de belastingheffing moeten worden betrokken. De stelling van X dat sprake is van een ‘fishing expedition’, wordt ook verworpen. De inspecteur heeft concreet en voldoende onderbouwd om gegevens verzocht die verband houden met de vermogensmutaties. Het hof geeft X daarop een termijn van zes weken om alsnog de in de informatiebeschikking gevraagde informatie te verstrekken.

[Bron Uitspraak]

Lees ook het thema: Informatiebeschikking: stand van zaken.

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 52a

Algemene wet inzake rijksbelastingen 47

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Instantie: Hof 's-Hertogenbosch

Editie: 12 juli

16

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen