Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat de identiteit van de onderneming bewaard is gebleven, zodat de onderneming is overgegaan. Het maakt niet uit dat in het licht van het naderende faillissement kennelijk geen of slechts zeer beperkt werk is gemaakt van de herintegratie van de arbeidsongeschikte werknemers.

A bv is op eigen verzoek failliet verklaard. Overname-kandidaat Y bv neemt activa van de boedel over en wil zoveel mogelijk werknemers een dienstverband aanbieden. Diverse werknemers van A bv treden uiteindelijk in dienst bij X bv, een speciaal daarvoor opgerichte dochter van Y bv. Door middel van het formulier 'Melding Loonheffingen, overdracht van activiteiten' is aan de Belastingdienst doorgegeven dat X bv de overnemende werkgever is. In geschil zijn de gedifferentieerde premies Werkhervattingskas (Whk) over 2014 tot en met 2018. Volgens Rechtbank Gelderland is sprake van de overgang van een onderneming en de arbeidsovereenkomsten van de arbeidsongeschikte werknemers waren niet voor het faillissement beëindigd. Hun uitkeringen zijn dus terecht aan X bv toegerekend. X bv gaat in hoger beroep.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de identiteit van de onderneming van A bv bewaard is gebleven, zodat de onderneming is overgegaan. Van een volledige overgang kan ook sprake zijn als de onderneming in afgeslankte vorm wordt voortgezet. Het beroep is ook voor het overige ongegrond. Zo maakt het niet uit dat in het licht van het naderende faillissement kennelijk geen of slechts zeer beperkt werk is gemaakt van de herintegratie van de arbeidsongeschikte werknemers.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet financiering sociale verzekeringen 117a

Wet financiering sociale verzekeringen 117b

Burgerlijk Wetboek Boek 7 662

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Premieheffing

Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden

Editie: 12 juli

9

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen