Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat de inspecteur terecht een informatiebeschikking heeft vastgesteld. De ingediende aangifte vertoont namelijk aanzienlijke vermogensmutaties ten opzichte van eerdere jaren.

Naar aanleiding van de ingediende VPB-aangifte 2016, stelt de inspecteur vragen aan belanghebbende, X bv. Omdat X bv niet inhoudelijk reageert op de gestelde vragen, stelt de inspecteur een informatiebeschikking vast. X bv is het hier niet mee eens omdat er in haar ogen sprake is van een fishing expedition en de inspecteur de gevraagde informatie onvoldoende heeft geconcretiseerd. Verder is X bv van mening dat de inspecteur zich bij het nemen van de informatiebeschikking in redelijkheid niet op het standpunt heeft kunnen stellen dat de gevraagde informatie en bescheiden van belang kunnen zijn voor de belastingheffing van X bv.

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat de inspecteur terecht een informatiebeschikking heeft vastgesteld. De ingediende aangifte vertoont namelijk aanzienlijke vermogensmutaties ten opzichte van eerdere jaren. Zo is de vordering op haar dga, A, verminderd van € 192.328 naar nihil. Ook is de schuld van X bv aan A met € 152.573 afgenomen tot € 73.818. Zonder inzicht in de geldstroom tussen X bv en A kan de inspecteur de fiscale gevolgen van deze mutaties niet beoordelen. De gevraagde informatie en bescheiden kunnen dus van belang zijn voor de beoordeling van de vraag of, op welke wijze en voor welk bedrag de vermogensmutaties in de belastingheffing moeten worden betrokken. Het hof geeft X bv daarop een termijn van zes weken om alsnog aan de inspecteur de in de informatiebeschikking gevraagde informatie te verstrekken.

[Bron Uitspraak]

Lees ook het thema: Informatiebeschikking: stand van zaken.

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 52a

Algemene wet inzake rijksbelastingen 47

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Instantie: Hof 's-Hertogenbosch

Editie: 12 juli

9

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen