Hof Amsterdam oordeelt dat X een beroep kan doen op een vrijstelling voor zijn inkomen uit Spanje. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie zonder nadere motivering ongegrond (art. 81 lid 1 Wet RO).

X is een Nederlandse musicus en treedt in diverse landen op. X is als directeur in loondienst bij Y bv en enig aandeelhouder van deze bv. Voor een aantal landen waar X optreedt, geldt op basis van het verdrag de vrijstellingsmethode en voor andere landen de verrekeningsmethode. In geschil is of X aanspraak kan maken op voorkoming van dubbele belasting.

Hof Amsterdam (V-N 2022/2.1.1) oordeelt dat X een beroep kan doen op een vrijstelling voor zijn inkomen uit Spanje. Het beroep van X op de verrekeningsmethode faalt, omdat niet aannemelijk is gemaakt dat buitenlandse bronbelasting is ingehouden, dit ten laste van X is gebeurd en op welke grond X dit zou kunnen verrekenen. Ingehouden belasting bij Y bv kan niet worden verrekend met de geheven inkomstenbelasting van X. Zij zijn verschillende (fiscale) personen. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie zonder nadere motivering ongegrond (art. 81 lid 1 Wet RO).

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar vermogenswinsten 22

Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Spaanse Staat tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen 18

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen 10

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen 27

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Internationaal belastingrecht

Instantie: Hoge Raad

Editie: 12 juli

17

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen