Staatssecretaris Van Rij van Financiën beantwoordt vragen van de vaste commissie voor Financiën over de Fiscale beleids- en uitvoeringsagenda. Van Rij verwacht in de zomer 2023 te kunnen starten met een internetconsultatie over het toekomstige box 3-stelsel.

Verder komen onder meer de volgende zaken aan de orde:

De Belastingdienst werkt momenteel meerdere scenario’s uit voor wat betreft de houdbaarheid van de Wet rechtsherstel box 3. Daarbij wordt ook rekening gehouden met mogelijk nadelige uitspraken door de Hoge Raad over de toepassing van de Wet rechtsherstel box 3.

Binnen het Inclusive Framework van de OESO wordt aan de technische uitwerking van Pijler 1 gewerkt. De afronding van het multilateraal verdrag waarmee Bedrag A wordt ingevoerd, staat gepland voor midden juli 2023. De verwachting is dat er dan op technisch niveau overeenstemming is bereikt over de verdragstekst. Voor Bedrag B is waarschijnlijk geen multilateraal verdrag nodig om dit inwerking te laten treden. Het is de verwachting dat op korte termijn duidelijk wordt of overeenstemming bereikt kan worden over de voorgestelde vereenvoudiging.

De Kamer ontvangt in de loop van de zomer 2023 een brief met de uitkomsten van het onderzoek naar de inkoopfaciliteit voor beursfondsen in de dividendbelasting naar aanleiding van een in oktober 2022 aangenomen motie van de leden Van Weyenberg en Nijboer. Hierbij wordt onder meer ingegaan op doel en nut van de inkoopfaciliteit, de redenen voor inkoop en het vestigingsklimaat.

De evaluatierapporten van de giftenaftrek, innovatiebox, werkkostenregeling, de fiscale regelingen ondernemerschap en de heffingskortingen verschijnen naar verwachting in het vierde kwartaal van 2023. De evaluatie van de onbelaste reiskostenvergoeding verschijnt in het derde kwartaal 2023. De 30%-regeling wordt opnieuw geëvalueerd in 2025.

Eind juni 2023 wordt de Kamer geïnformeerd over de exacte uitkomsten van het vervolgonderzoek naar verbeteringen in de BOR en DSR, waaronder de versoepelingen van de bezits- en voortzettingseis BOR.

Het wetsvoorstel Wet aanpassing fonds voor gemene rekening, vrijgestelde beleggingsinstelling en fiscale beleggingsinstelling wordt op Prinsjesdag 2023 aan de Tweede Kamer aangeboden. En rond de zomer gaat een voorstel over de verduidelijking van gezag en het rechtsvermoeden van een arbeidsovereenkomst ter internetconsultatie. Beoogd is om dit voorstel voorjaar 2024 bij de Tweede Kamer in te dienen met het oog op publicatie in het eerste kwartaal van 2025.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Belastingrecht algemeen

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 5 juni

36

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen