De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel Tijdelijke wet uitwisseling persoonsgegevens UHP KOT op 30 mei 2023 aanvaard. Het wetsvoorstel is als hamerstuk afgedaan.

Dit wetsvoorstel regelt de tijdelijke verwerking van persoonsgegevens van de bij de uitvoering van de kinderopvangtoeslag gedupeerde ouders en hun uithuisgeplaatste kinderen. Hiermee wordt het mogelijk om deze groep ouders en kinderen een ondersteuningsaanbod te kunnen doen. Met dit voorstel krijgen organisaties, die betrokken zijn (geweest) bij de gedwongen uithuisplaatsingen, beter inzicht in de (omvang van de) groep ouders en kinderen die gedupeerde zijn van het kinderopvangtoeslagschandaal om hen een ondersteuningsaanbod te kunnen doen.

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Belastingrecht algemeen, Toeslagen en zorgverzekeringswet, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Regelgevende instantie: Staten-Generaal

Editie: 5 juni

7

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen