Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat consumenten een abonnement afsluiten om gebruik te maken van de telecommunicatiediensten die X aanbiedt. Dit vormt dan ook de hoofdprestatie van X. Het gelegenheid geven om ongebruikte MB’s te doneren aan een goed doel deelt het fiscale lot van de hoofdprestatie.

X biedt telecommunicatiediensten aan, waaronder mobiele databundels. Klanten kunnen ongebruikte MB’s doneren aan een goed doel en verkrijgen dan een lot om mee te spelen in een kansspel. X stelt dat bij het in rekening brengen van abonnementsgelden voor databundels sprake is van onbelaste vooruitbetaling, omdat MB’s ook kunnen worden gebruikt voor donaties. Er is in de ogen van X sprake van een meervoudig gebruik van de databundels. X vraagt daarom de BTW terug op het totaal aan niet gebruikte MB’s in het derde kwartaal van 2017. Volgens de inspecteur zijn de donaties als bijkomstig te beschouwen en is van een meervoudig gebruik van de databundel geen sprake.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat consumenten een abonnement afsluiten om gebruik te maken van de telecommunicatiediensten die X aanbiedt. Dit vormt dan ook de hoofdprestatie van X. Het gelegenheid geven om ongebruikte MB's te doneren aan een goed doel deelt het fiscale lot van de hoofdprestatie. Het ‘doneren’ van MB’s en de deelname aan een kansspel zijn voor de modale consument geen doelen op zich. Van belang is dat het ‘doneren’ van MB’s vrijwillig en willekeurig is en de rechtsbetrekking met X niet wijzigt. De over de te verrichten prestaties verschuldigde BTW is dan op het moment van ingaan van de abonnementen al bepaalbaar. X is BTW verschuldigd over de volledige ontvangen abonnementsgelden. Het gelijk is aan de inspecteur.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de omzetbelasting 1968 13

Wet op de omzetbelasting 1968 8

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Omzetbelasting

Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden

Editie: 5 juni

39

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen