De Kennisgroep Belastingplicht en Kwalificatie rechtsvormen heeft een standpunt uitgebracht over de kwalificatie van een Gemeinnützige GmbH, ook wel Stiftung GmbH of gGmbH. Een Gemeinnützige GmbH is vergelijkbaar met een naar Nederlands recht opgerichte bv. De fiscale erkenning in Duitsland als ‘van algemeen nut’ maken niet dat deze GmbH vergeleken moet worden met een stichting.

De vraag houdt verband met één van de vereisten voor een teruggaaf van dividendbelasting op grond van art. 10 lid 2 Wet DB 1965. Hierin staat dat een buitenlands lichaam niet onderworpen mag zijn aan de VPB, indien het lichaam in Nederland zou zijn gevestigd.

Een zogenoemde Stiftung GmbH of gGmbH is geen speciale rechtsvorm, maar een benaming van een GmbH met activiteiten van algemeen nut. Naar Duits recht betreft het een GmbH en is het GmbH-recht van toepassing.

Een GmbH is vergelijkbaar met een naar Nederlands recht opgerichte bv op grond van het arrest van de Hoge Raad van 1 april 2005, nr. 37034, V-N 2005/20.16. Een Gemeinnützige GmbH is vergelijkbaar met een naar Nederlands recht opgerichte bv voor de Wet VPB 1969, de Wet IB 2001, de Wet DB 1965 en de Wet Bronbelasting 2021.

Wetsartikelen:

Wet op de dividendbelasting 1965 10

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Dividendbelasting

Regelgevende instantie: Belastingdienst

Editie: 5 juni

2

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen