Staatssecretaris Van Rij van Financiën stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over het pakket Belastingplan 2024 en de Wet minimumbelasting 2024.

De vragen zijn gesteld tijdens het eerste wetgevingsoverleg op 18 oktober 2023.
Ook gaat Van Rij in op de ontwikkelingen in box 3. Met de verfijningen die in het Belastingplan 2024 worden voorgesteld, wordt voor bepaalde vermogensbestanddelen de aansluiting op het werkelijke rendement verder verbeterd.

Het kabinet komt met het voorstel ‘Geven uit vennootschap’ tegemoet aan een wens uit de praktijk voor een minder omslachtig systeem voor het doen van giften vanuit de vennootschap.

Per 1 januari 2024 wordt een aantal maatregelen genomen om dividendstripping tegen te gaan. Omdat de bewijspositie van de inspecteur een struikelblok blijkt te zijn, worden maatregelen voorgesteld die de bewijspositie van de inspecteur versterken.

Bij de fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten is het kabinet voornemens om enkele aanpassingen te doen in de bezits- en voortzettingseis om knelpunten bij bijvoorbeeld herstructureringen weg te nemen. Hierbij is het kabinet ook voornemens de termijn in te korten en beziet daartoe de verschillende opties om een goede afweging te kunnen maken.

Het kabinet is momenteel niet van plan de 30%-regeling verder te versoberen. In 2025 wordt de 30%-regeling weer geëvalueerd.

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Belastingrecht algemeen

Dossiers: Prinsjesdag 2023

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 24 oktober

Focus: Focus

1313

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen