Staatssecretaris Van Rij van Financiën beantwoordt vragen naar aanleiding van de kabinetsreactie op de uitspraak van Hof Den Haag over een WGA-uitkering en de berekeningsgrondslag voor de arbeidskorting.

Deze uitspraak is gepubliceerd op 22 februari 2023, nr. 22/00410, V-N 2023/24.1.1. In de kabinetsreactie staat dat het beleidsmatig nooit de bedoeling is geweest om arbeidskorting toe te kennen over socialezekerheidsuitkeringen. Het doel van de arbeidskorting is het bevorderen van de arbeidsparticipatie. Daarom ligt het voor de hand om de arbeidskorting alleen toe te passen over arbeidsinkomen en niet over socialezekerheidsuitkeringen.

De staatssecretaris schetst twee opties om de door het hof geconstateerde ongelijke behandeling en vermeende tegenstrijdigheid met het gelijkheidsbeginsel weg te nemen. De eerste optie is om de samenvoegbepaling zo aan te passen dat de arbeidskorting niet meer toegepast kan worden op socialezekerheidsuitkeringen die via de werkgever worden uitbetaald.

De tweede optie is om uitvoering te geven aan de uitspraak door in de loon- of inkomstenbelasting de arbeidskorting toe te passen op socialezekerheidsuitkeringen, mits de uitkeringsgerechtigde ook werkt.

Beide opties hebben voor- en nadelen. Het kabinet wacht het arrest van de Hoge Raad af om de juiste afweging te kunnen maken. Er is geen voorkeursscenario. De griffie van de HR heeft laten weten dat in deze zaak eerst een conclusie van de Advocaat-Generaal wordt genomen.

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 24 oktober

514

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen