Uit de tweejaarlijkse steekproef voor de doelgroepen Particulieren en MKB blijkt dat de nalevingstekorten in de periode 2014 – 2020 voor Particulieren is gedaald naar 0,4% in 2020 (was 1,0% in 2014) en in de periode 2012 – 2017 voor het MKB is gedaald naar 4,3% in 2017 (was 6,0% in 2012).

Dat staat in de ‘Toelichting op het handhavingsbeleid bij de Belastingdienst’ die door staatssecretaris Van Rij van Financiën naar de Tweede Kamer is gestuurd.

De Belastingdienst heeft de strategische doelstelling uitgewerkt in de Uitvoerings- en handhavingsstrategie (UHS). Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen uitvoeringsactiviteiten en handhavingsactiviteiten. Er zijn handhavingsinstrumenten voor het voorkomen van fouten en het herstellen van fouten.

De Belastingdienst zet de verschillende instrumenten in de vorm van een handhavingsmix in om fouten te voorkomen, fouten te corrigeren waar mogelijk en fraude op te sporen en aan te pakken. Inzet op het voorkomen van fouten heeft de voorkeur. Voor het voorkomen van fouten wordt onder andere gebruik gemaakt van de VIA, bedrijfsgesprekken en horizontaal toezicht. Voor het herstellen van fouten wordt gebruik gemaakt van controles en selecties aan de digitale poort, boekenonderzoek en fraudeonderzoek.

Door onder andere complexe wet- en regelgeving, schaarste in de ICT-capaciteit en personele capaciteit heeft de Belastingdienst nog wel een ontwikkelopgave.

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Belastingrecht algemeen

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 24 oktober

408

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen