Staatssecretaris Van Rij van Financiën schrijft aan de Tweede Kamer dat hij heeft besloten tot 1 juni 2024 geen betaalverzuimboetes op te leggen aan ondernemers die deelnemen aan de regeling EU BTW e-Commerce.

Reeds opgelegde betaalverzuimboetes worden teruggedraaid en bezwaarschriften gegrond verklaard. Naheffingsaanslagen worden wel opgelegd. De Belastingdienst publiceert dit jaar nog een beleidsbesluit van deze strekking.

De dienstverlening binnen de verschillende EU-lidstaten zorgt er op dit moment voor dat ondernemers die deelnemen aan de vrijwillige regeling EU BTW e-Commerce het risico lopen om ten onrechte een verzuimboete krijgen. Het opleggen van de betaalverzuimboetes en het behandelen van bezwaarschriften daartegen levert een onevenredige werklast op voor de Belastingdienst. Andere lidstaten, met uitzondering van Finland, leggen momenteel ook geen betaalverzuimboetes op.

De Belastingdienst voert tot 1 juni 2024 de Europese richtlijn over BTW e-Commerce uit via een tijdelijke voorziening, het noodspoor. Onder het noodspoor kunnen aangiften alleen handmatig worden verwerkt en is pas na minimaal een half jaar vast te stellen of tijdig en volledig is betaald.

Op 1 juni 2024 wordt een structurele voorziening ingevoerd, het hoofdspoor. Onder het hoofdspoor kunnen betaalverzuimboetes geautomatiseerd worden opgelegd. Ook de lange doorlooptijd wordt opgelost.

Betaalverzuimboete waartegen geen bezwaar gemaakt is, worden teruggestort. Bezwaarschriften worden toegekend en de boetes terugbetaald. Ook alle boetes waarvan het bezwaar al behandeld is, worden teruggestort. In gevallen waarin opzettelijk de verschuldigde BTW niet (volledig) is betaald, kunnen nog wel vergrijpboetes worden opgelegd.

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Europees belastingrecht, Omzetbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 24 oktober

566

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen