Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat de automatische afdoening van een verzoek tot ambtshalve vermindering via een risicotool leidt tot een ambtelijk verzuim wanneer die beoordeling op een later moment onjuist blijkt te zijn.

Belanghebbenden dienen herziene aangiften IB/PVV 2014 en 2015 in waarin zij een persoonsgebonden aftrekpost aan scholingsuitgaven claimen betreffende een 'Initiële politieopleiding'. De inspecteur vermindert naar aanleiding van deze aangiften de eerder opgelegde aanslagen IB/PVV 2014 en 2015 ambtshalve. Nadien wordt het de inspecteur duidelijk dat de in aanmerking genomen kosten zien op een korting op het brutoloon als gevolg van een arbeidsvoorwaardenakkoord van 2 maart 2010 van de politie. Daarin is overeengekomen dat het inkomen van aspiranten met 50% tijdens de eerste leerkwartielen wordt verminderd. Gevolg zijn de in geschil zijnde navorderingsaanslagen IB/PVV, waarbij de aftrek van de geclaimde scholingsuitgaven wordt teruggenomen. Volgens Rechtbank Zeeland-West-Brabant is er sprake van een nieuw feit. De inspecteur heeft, door de aanslagen naar aanleiding van de herziene aangiften ‘ongezien’ ambtshalve te verminderen, geen ambtelijk verzuim begaan.

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat de automatische afdoening van een verzoek tot ambtshalve vermindering via een risicotool leidt tot een ambtelijk verzuim wanneer die beoordeling op een later moment onjuist blijkt te zijn. Dit geldt niet alleen voor een binnen de bezwaartermijn ingediende (herziene) aangifte, maar ook voor (herziene) aangiften die buiten deze termijn worden ingediend. Door een inhoudelijke beoordeling na te laten heeft de inspecteur een ambtelijk verzuim begaan. Het hof merkt hierbij nog op dat het zich er bewust van is dat dit oordeel tot uitvoeringsproblemen bij de Belastingdienst kan leiden. Ook verwerpt het hof hetgeen de inspecteur stelt over de gevolgen van deformalisering. Een en ander staat er niet aan in de weg dat via een (herziene) aangifte bezwaar wordt gemaakt. Het gelijk is aan X.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 16

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Instantie: Hof 's-Hertogenbosch

Editie: 20 juni

Carrousel: Carrousel

40

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen