Het besluit correctieverplichting loonheffingen is geactualiseerd. Het besluit bevat een goedkeuring voor de loonheffingen om in bepaalde gevallen correctieberichten achterwege te laten. De wijzigingen betreffen voornamelijk verduidelijkingen. Zo is in de goedkeuring in onderdeel 3 de ambtshalve vermindering en teruggaaf expliciet genoemd en zijn enkele voorbeelden toegevoegd.

Het voorbeeld dat een correctie, na afweging van de voorwaarden, achterwege kan blijven bij het maximum premieloon is niet langer opgenomen omdat dit in de praktijk voor onduidelijkheid zorgde. Inhoudelijk is geen wijziging beoogd. De toelichting aan het eind van onderdeel 3 is uitgebreid. Het nieuwe onderdeel 3.1 gaat in op de verhouding tot het Besluit Fiscaal Bestuursrecht, paragraaf 23 Ambtshalve verminderen of teruggeven. Verder worden twee besluiten die hun belang hebben verloren ingetrokken. De overige wijzigingen zijn van redactionele aard en hebben geen inhoudelijke betekenis.

Het besluit treedt in werking met ingang van 17 juni 2022. Het voorgaande besluit van 8 maart 2010, DGB2010/565M, V-N 2010/15.23, is ingetrokken.

Wetsartikelen:

Wet op de loonbelasting 1964 28a

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Loonbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 20 juni

3

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen