Het Hof van Justitie EU oordeelt dat Oostenrijk de op haar krachtens het EU-recht rustende verplichtingen niet is nagekomen met de invoering van een aanpassingsmechanisme voor de kinderbijslag en de kinderaftrek voor werknemers wier kinderen permanent in een andere lidstaat verblijven.

Oostenrijk voert per 1 januari 2019 een aanpassing door voor gezinsbijslagen en sociale en fiscale voordelen voor werknemers met kinderen. Deze bijdragen worden namelijk aangepast aan het algemene prijsniveau in de lidstaat waar die kinderen permanent verblijven. Volgens de EC handelt Oostenrijk hiermee in strijd met het EU-recht. Op grond van het EU-recht kunnen uitkeringen namelijk niet worden verminderd omdat een lid van het gezin in een andere lidstaat woont. Daarnaast hebben de aanpassingen voornamelijk gevolgen voor werknemers van andere lidstaten, en niet voor Oostenrijkse werknemers. De EC start een precontentieuze procedure en gaat in beroep.

Het Hof van Justitie EU oordeelt dat Oostenrijk de op haar krachtens het EU-recht rustende verplichtingen niet is nagekomen met de invoering van een aanpassingsmechanisme voor de kinderbijslag en de kinderaftrek voor werknemers wier kinderen permanent in een andere lidstaat verblijven. Dit geldt ook ten aanzien van de invoering van het aanpassingsmechanisme voor de gezinsbonus ‘plus’, de eenverdienersaftrek, de eenouderaftrek en de alimentatieaftrek.

[Bron Uitspraak]

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Europees belastingrecht, Internationale sociale zekerheid

Instantie: Hof van Justitie van de Europese Unie

Editie: 20 juni

44

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen