Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat de automatische afdoening van een verzoek tot ambtshalve vermindering via een risicotool leidt tot een ambtelijk verzuim wanneer die beoordeling op een later moment onjuist blijkt te zijn.

X volgt in 2011 - 2014 een opleiding bij de politie. In 2014 wordt X, in verband met de opleiding, gekort op haar loon (€ 3908). In 2018 dient X een herziene aangifte in. In deze herziene aangifte brengt X het bedrag van € 3908 in aftrek als persoonsgebonden aftrek wegens scholingsuitgaven. De inspecteur merkt de herziene aangifte aan als een bezwaarschrift, verklaart het niet-ontvankelijk en komt ambtshalve tegemoet aan het bezwaar. Als de inspecteur er achter komt dat de aftrekpost niet ziet op scholingsuitgaven, legt hij een IB-navorderingsaanslag op aan X. Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de inspecteur weliswaar over een nieuw feit beschikt, maar dat hij een ambtelijk verzuim heeft begaan. De rechtbank vernietigt de navorderingsaanslag.

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat de automatische afdoening van een verzoek tot ambtshalve vermindering via een risicotool leidt tot een ambtelijk verzuim wanneer die beoordeling op een later moment onjuist blijkt te zijn. Dit geldt niet alleen voor een binnen de bezwaartermijn ingediende (herziene) aangifte, maar ook voor (herziene) aangiften die buiten deze termijn worden ingediend. Door een inhoudelijke beoordeling na te laten heeft de inspecteur een ambtelijk verzuim begaan. Het hof merkt hierbij nog op dat het zich er bewust van is dat dit oordeel tot uitvoeringsproblemen bij de Belastingdienst kan leiden. Ook verwerpt het hof hetgeen de inspecteur stelt over de gevolgen van deformalisering. Een en ander staat er niet aan in de weg dat via een (herziene) aangifte bezwaar wordt gemaakt. Het gelijk is aan X.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001 45aa

Wet inkomstenbelasting 2001 9.6

Algemene wet inzake rijksbelastingen 16

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Instantie: Hof 's-Hertogenbosch

Editie: 20 juni

Uitsluiting Nieuwsbrief: Uitsluiting Nieuwsbrief

71

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen