Rechtbank Zeeland-West-Brabant onderzoekt of een (voormalig) firmant van een ontbonden vof zijn administratie- en informatieverplichtingen heeft geschonden. Het feit dat er geen back-up is gemaakt van de administratie is op zichzelf geen schending van de administratieplicht. Wel komt de afwezigheid van administratie wegens een computercrash voor rekening van belastingplichtige.

Naar aanleiding van een BTW-boekenonderzoek bij een (ontbonden) vof, besluit de inspecteur de aangiften IB/PVV van een firmant X te onderzoeken. De inspecteur legt aanslagen IB/PVV 2016 en 2017 op, waartegen X bezwaar maakt. Tijdens de bezwaarfase stelt de inspecteur met een informatiebeschikking vast dat X niet voldoet aan zijn administratie- en informatieverplichtingen. X komt tegen die beschikking in bezwaar.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant onderzoekt of een (voormalig) firmant van een ontbonden vof zijn administratie- en informatieverplichtingen heeft geschonden. Het feit dat er geen back-up is gemaakt van de administratie is op zichzelf geen schending van de administratieplicht. Wel komt de afwezigheid van administratie wegens een computercrash voor rekening van belastingplichtige. Door deze schending van de administratieplicht houdt de informatiebeschikking stand, ook omdat de administratie niet hersteld kan worden. Belastingplichtige krijgt nog een termijn om te voldoen aan haar informatieverplichting via opvraag van stukken bij de boekhouder. Beroep ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 52a

Algemene wet inzake rijksbelastingen 52

Algemene wet inzake rijksbelastingen 47

Algemene wet inzake rijksbelastingen 27e

Instantie: Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Editie: 18 september

Informatiesoort: VN Vandaag

Focus: Focus

1887

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen