De Hoge Raad oordeelt dat X tevergeefs erover klaagt dat de aangevallen uitspraak niet is ondertekend door de voorzitter en de griffier.

Belanghebbende, X, vraagt bij de Sociale Verzekeringsbank een ouderdomspensioen aan. De SVB kent dit pensioen toe met een korting van 86% wegens verblijf van X in het buitenland. Tegen dit besluit stelt X geen rechtsmiddelen in, maar op een later moment vraagt hij de SVB wel om herziening van het ouderdomspensioen. De SVB wijst dit af, waarna X in beroep en hoger beroep gaat. De Centrale Raad van Beroep wijst het hoger beroep af.

De Hoge Raad oordeelt dat X tevergeefs erover klaagt dat de aangevallen uitspraak niet is ondertekend door de voorzitter en de griffier. De Hoge Raad heeft een afschrift van de aangevallen uitspraak opgevraagd bij de Centrale Raad van Beroep. Daaruit blijkt dat de uitspraak wel is ondertekend. Ook de klacht van X over zijn afgewezen beroep op betalingsonmacht voor het griffierecht slaagt niet. Op basis van de richtlijnen die de Hoge Raad hiervoor heeft gegeven in HR 20 februari 2015, V-N 2015/12.7 is de Hoge Raad nu van oordeel dat de griffier de heffing van griffierecht terecht heeft voortgezet. De andere klachten van X falen eveneens (art. 81 RO).  

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet bestuursrecht 8:79

Algemene wet bestuursrecht 8:41

Instantie: Hoge Raad

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Editie: 18 september

Informatiesoort: VN Vandaag

304

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen