De fiscale regelingen MIA en Vamil zijn geëvalueerd over de periode 2017-2021. Hieruit blijkt dat in de evaluatieperiode in totaal voor bijna € 11 miljard aan milieuvriendelijke investeringen is gedaan. Het totale budgettaire beslag komt op € 666 miljoen. Dat schrijft staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer.

De onderzoekers doen een aantal aanbevelingen. Het kabinet deelt de conclusies uit het rapport en neemt de aanbevelingen deels over. De horizonbepaling wordt in het Belastingplan 2024 verlengd van 1 januari 2024 naar 1 januari 2029. Het verhoogde budget van de MIA voor verduurzaming van het MKB wordt structureel voortgezet, te weten € 48 miljoen in 2024 en € 50 miljoen vanaf 2025.

Toekomstige milieulijsten worden strikter geactualiseerd. Voor de Milieulijst 2024 leidt dit tot een aanscherping op een aantal codes. In afstemming met de RVO en de Belastingdienst wordt de mogelijkheid verkend dat RVO beschikkingen af gaat geven bij de MIA/Vamil, waartegen bezwaar en beroep openstaat. De Belastingdienst wordt op dit punt verder ontlast. Verder komt er een vervolgonderzoek naar de werking van de MIA/Vamil voor het bedrijfsleven. De Kamer wordt hierover in 2024 geïnformeerd.

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 3.42a

Wet inkomstenbelasting 2001 3.31

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Inkomstenbelasting

Editie: 18 september

Informatiesoort: VN Vandaag

139

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen