De Kennisgroep inkomstenbelasting niet-winst stelt dat fiscaal partnerschap in stand kan blijven als één van de partners gaat wonen in een woonvorm voor lichamelijk gehandicapten. De woonvorm van X kwalificeert als verpleeghuis of verzorgingshuis.

X verblijft in een woonvorm voor lichamelijk gehandicapten vanwege de ziekte van Parkinson. Haar gezondheid is zodanig verslechterd dat ze niet langer thuis kan wonen en ze heeft een indicatie op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz) voor ‘wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging’. X en haar partner waren fiscale partners op basis van inschrijving op hetzelfde woonadres in de Basisregistratie personen (BRP). De vraag is of de woonvorm kan worden aangemerkt als een verpleeghuis of verzorgingshuis. De kennisgroep beantwoordt deze vraag bevestigend. De woonvorm is een professionele instelling die belastingplichtige de noodzakelijke (medische) zorg biedt die zij thuis niet kan ontvangen en kwalificeert daarmee als verpleeghuis of verzorgingshuis. Hierdoor kunnen X en haar partner fiscale partners blijven.

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 1.2

Algemene wet inzake rijksbelastingen 5a

[Nieuwsbron]

Rubriek: Inkomstenbelasting

Editie: 18 september

Informatiesoort: VN Vandaag

181

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen